Veelgestelde vragen

De Maekerij is een warme plek in de stad, waar je terecht kan in het eetcafé voor een snel ontbijtje, lekker lunch, heerlijk gebak en taart of een aperoplank met (bubbel)vrienden. Bijna elke dag organiseren we creatieve workshops in het atelier en er zijn fijne bijeenkomsten tijdens de maekersnetwerken. Wees welkom!

In het open-atelier kan je gebruik maken van onze naaimachines, cameo, 3D-printer, drukpers, en allerhande klein materiaal. Daarnaast staan er ook verschillende knutselboeken, patronen, magazines, diy-fiches,… voor je ter beschikking. Dit kan allemaal geheel gratis gebruikt worden, we vragen enkel om een consumptie te nuttigen in het eetcafé.

Er is een mobiele oprijplank aanwezig die gebruikt kan worden aan de drempel van de voordeur. Vraag er zeker naar als je moeilikheden ondervindt om binnen te geraken.

De Maekerij is open op:

  • dinsdag - woensdag & donderdag van 10u tot 21u
  • vrijdag & zaterdag van 10u tot 17u
  • zondag & maandag : gesloten

De keuken sluit één uur voor sluitingstijd.

Heb je een klacht over een workshop, het eten of een event in De Maekerij, dan dien je deze zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na het voorval per mail of aangetekend aan De Maekerij te versturen.
In geval van geschillen tussen De Maekerij en de klant, zullen we eerst proberen om een minnelijke schikking te treffen.

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan De Maekerij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop en/of uitvoering van de activiteiten.
Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant aan het materiaal en/of locatie, kan De Maekerij de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

Kan je niet deelnemen aan een workshop, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte. De annulering moet schriftelijk, per mail, gebeuren naar welkom@demaekerij.be

Bij een annulering tot 30 dagen voor de workshop wordt je inschrijvingsgeld terugbetaald. Bij een annulering vanaf de 29ste dag voor de workshop of bij afwezigheid op de dag zelf wordt er geen inschrijvingsgeld terugbetaald.

Bij annulering om een gegronde reden (sterfgeval, ziekte) krijg je je deelnamegeld – met afhouding van administratiekosten (15€) en eventueel aangekochte materialen – terugbetaald als je de nodige bewijsstukken voorlegt (overlijdensbericht, ziektebriefje) en ons 48u op voorhand schriftelijk verwittigd.

Als je ziek of verhinderd bent en dit niet 48u voor de start van de workshop liet weten, wordt er geen waardebon uitgeschreven of inschrijvingsgeld terugbetaald. Wanneer je iemand anders vindt die jouw plekje kan innemen, zullen we jouw inschrijvingsgeld wel terugbetalen.

De Maekerij heeft het recht een workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of als de workshopbegeleiding door ziekte of overmacht niet beschikbaar is. In dat geval betalen wij het volledige inschrijvingsbedrag terug. Wanneer een workshop afgelast wordt, heeft de klant geen recht op schadevergoeding.