Deze website is eigendom van De Maekerij vzw.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel

De Maekerij vzw
Britsierslaan 5
1030 Schaarbeek
E-mail: welkom@demaekerij.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0685.949.158

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Maekerij vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Maekerij vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal De Maekerij vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Maekerij vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Maekerij vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Maekerij vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Maekerij vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Brussel bevoegd.

Privacybeleid

De Maekerij bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij:

  1. Inschrijvingen voor activiteiten die plaatsvinden in De Maekerij.
    Neem je deel aan activiteiten van De Maekerij en wens je verder geen informatie te ontvangen, dan verwijderen we jouw gegevens zo snel mogelijk na de activiteit.
  2. Inschrijvingen voor de nieuwsbrief.
    Ben je geïnteresseerd in onze werking en gaf je je uitdrukkelijke toestemming om op de hoogte gehouden te worden via de nieuwsbrief? Dan bewaren we je gegevens in een beveiligd bestand tot maximum 5  jaar nadat je je toestemming gaf.

Al deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databank van De Maekerij vzw, Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Brussel. Op basis van deze databank kunnen we Excellijsten trekken om onze werking te organiseren.

Je gegevens worden enkel gebruikt om de werking van De Maekerij te kunnen organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, promotie, enz. Wij geven geen gegevens door aan externen.

Als je je gegevens wil inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan welkom@demaekerij.be of uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

De Maekerij verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.